Giải mã sức hút của Katinat Saigon Kafe

Rate this post

Giới thiệu về Katinat

Giải mã sức hút của thương hiệu Katinat Saigon Kafe

Product (Sản phẩm)

Price (Giá cả)

Place (Địa điểm)

Promotion (Quảng bá)

People (Con người)

Process (Quy trình)

Physical Evidence (Bằng chứng hữu hình)

Chương Trình Ưu Đãi ‘Mua Càng Nhiều – Ưu Đãi Càng Lớn’ của Ami Việt Nam – Nguyên liệu pha chế

—————————

 Điền đơn để được tư vấn miễn phí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIcgfivXu6Oxv1UPniruv9Tb8lgaZck29cLyLnnKoMAhKEYQ/viewform

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *