Lưu trữ thẻ: quảng bá tiếp thị

Những vấn đề trong kinh doanh mà chủ quán nào cũng gặp phải ít nhất 1 lần

Kinh doanh nhà hàng luôn là một trong những ngành có mức độ rủi ro cao. Với mức độ cạnh tranh lớn và khối lượng quy trình cần hoàn thiện rất nhiều. Theo một nghiên cứu cho thấy có đến khoảng 60% nhà hàng kinh doanh thất bại ngay trong năm đầu tiên hoạt động […]