Lưu trữ thẻ: Fat Washing

Khám phá các kỹ thuật pha chế nâng cao trong pha chế đồ uống

Pha chế đồ uống không chỉ là việc kết hợp các nguyên liệu lại với nhau, mà còn là một nghệ thuật sáng tạo. Để tạo ra những đồ uống hấp dẫn và đặc biệt, các bartender thường sử dụng các kỹ thuật pha chế nâng cao. Dưới đây là một số kỹ thuật phổ biến mà bạn có thể thử nghiệm và áp dụng trong quá trình pha chế.