Lưu trữ thẻ: CTA

Viết Call To Action (CTA) sao cho hấp dẫn và thu hút?

Call to action (CTA) là gì? CTA là thuật ngữ viết tắt của Call to Action, cũng còn được biết là CTA button, nó được hiểu là nút kêu gọi hành động. CTA là một chỉ dẫn cho khách hàng để tạo ra một phản ứng ngay lập tức. Sử dụng động từ như “gọi […]