Lưu trữ thẻ: Cây mai vàng

Sự tích cây mai vàng ngày Tết và hộp quà Xuân An Nhiên

Nếu như miền Bắc Tết không thể thiếu hoa đào thì miền Nam không thể thiếu hoa mai. Tục chơi mai ngày Tết lâu dần đã trở thành nét văn hóa của người người Sài Gòn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết và hiểu về tục chơi mai vàng ngày Tết  và vì sao […]