Lưu trữ thẻ: bia chimay

Câu chuyện bên lề thú vị về bia Chimay

Bên ngoài công quốc Chimay hơn 500 năm tuổi là Tu viện của Đức Mẹ Scourmont, nơi có nhà máy bia Trappist nổi tiếng toàn thế giới. Bia Chimay ngày càng nổi tiếng đồng nghĩa với việc các nhà sư đang liên tục đi tới các vùng lân cận để quảng bá. Năm 1850, tại […]