Lưu trữ thẻ: 5 Chiến lược digital marketing hiệu quả dành cho ngành F&B

5 Chiến lược digital marketing hiệu quả dành cho ngành F&B

Kinh doanh ngành dịch vụ ăn uống F&B là một trong những lĩnh vực được phổ biến rộng và thảo luận nhiều qua các chiến dịch Marketing nói chung và Facebook nói riêng.  Theo số liệu thống kê trong khoảng 10 chiến dịch Digital Marketing trên Facebook hoặc Instagram thì ngành hàng F&B chiếm khoảng […]