Lưu trữ hàng ngày: 20 Tháng Mười Một, 2023

Nghệ thuật pha chế latte và cappuccino mùa đông

Bạn có từng ngần ngại trước menu cà phê giữa những món: Espresso, Macchiato, Cappuccino, Latte, cafe au lait … chưa? Lăn tăn không biết chúng giống và khác nhau ở đâu để có thể đưa ra lựa chọn. Vậy thì bài viết này sẽ cung cấp cho bạn để kiến thức để “mạnh dạn” […]